Welkom

Welkom op onze website!
 
Dit initiatief is gegroeid vanuit het psychodiagnostisch team van de Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen Tienen.
 
In het najaar van 2011 organiseerde de dienst klinische psychodiagnostiek de studiedag “Psychodiagnostiek: Saai of sexy ?!”. In het kader daarvan willen we tegemoetkomen aan enkele recente noden in de klinische praktijk. Een eerste aanzet daartoe is het ontwikkelen van een beveiligde website met de bedoeling om informatie te bundelen en aan te bieden. Een van onze doelen daarbij is het delen en aanbieden van vrij verkrijgbaar testmateriaal.
 
Ieder van jullie doet in meerdere of mindere mate aan diagnostiek en gebruikt daarbij bekende en minder bekende instrumenten. We vermoeden dat er dan ook al heel wat zinvol testmateriaal circuleert. Het lijkt ons een meerwaarde om dit met andere clinici te delen en op deze manier kwalitatiever en efficiënter te werken.
 
Ons doel is om al het toegezonden materiaal te inventariseren en te bundelen en om het beschikbaar te stellen voor leden van de website. Psychologen en psychiaters die toegang willen krijgen, kunnen een aanvraag doen bij onze dienst. Deze login-gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding door derden gebruikt worden. Deze website kan een ondersteuning bieden bij het diagnostisch proces van psychologen en psychiaters in de klinische praktijk. We willen echter benadrukken dat het diagnostisch proces meer inhoudt dan het verzamelen van vragenlijstmateriaal. Het moet gekaderd zijn binnen een hypothesetoetsend denkproces, steunend op voldoende kennis, vaardigheden en expertise in het vakgebied.
 
Deze website is een ‘work in progress’ dus wij hopen van harte jullie meermaals te mogen begroeten.